Scholing

Scholingsprogramma

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) regio Arnhem en de Liemers streeft naar optimalisatie en innovatie van de regionale transmurale palliatieve zorg. Het inzicht en de bewustwording over de dynamiek van passende zorg en hoe de zorgprofssionals daarin elkaar nodig hebben mag groeien. Het netwerk wil dat proces faciliteren door initiatief te nemen door actief deskundigheid, kennis en vaardigheid te delen in omvattend aanbod. Binnenkort wordt het totale overzicht leer- en ontwikkelaanbod beschikbaar gesteld.

Kijk in de regionale agenda voor een overzicht.


Gezamenlijke casuïstiekbespreking is een instrument dat bijdraagt aan de onderlinge samenwerking en deskundigheidsbevordering. In de regio worden twee soorten casuïstiekbesprekingen georganiseerd:

Om aan te melden wordt drie weken voor de geplande datum een agendaitem open gesteld.

Contact en aanmelden nieuwsbrief