Deskundigheidsbevordering

Themagroepen casuïstiekbespreking

Gezamenlijke casuïstiekbespreking is een instrument dat bijdraagt aan de onderlinge samenwerking en deskundigheidsbevordering. In de regio worden twee soorten casuïstiekbesprekingen georganiseerd:

  • Transmurale casuïstiekbespreking gespecialiseerde of complexe palliatieve zorg.
  • Transmurale casuïstiekbespreking verpleegkundigen palliatieve zorg.

 

 

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief