Levenspad palliatieve zorg

Het zorgpad heeft tot doel de zorg voor zorgvragers en naasten in de palliatieve fase te optimaliseren. Palliatieve zorg is interdisciplinaire zorg en vraagt afstemming, goed overdracht en communicatie. De ontwikkeling en implementatie van het zorgpad kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. In de loop van 2021 zal het bestaande zorgpad doorontwikkeld worden naar een transmuraal zorgpad palliatieve zorg; in samenwerking met andere projecten waaronder ‘Palliatieve zorg-coach’ en ‘Transmurale toekomstige zorgplanning COPD’. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van het ‘Levenspad palliatieve zorg’ ontwikkeld door de Twentse Netwerken Palliatieve Zorg.

 

Bijeenkomst Levenspad palliatieve zorg

Afgelopen november hebben we onder leiding van het Bureau Common Eye een mooie bijeenkomst gehad om het bestaande zorgpad palliatieve zorg in regio Arnhem en de Liemers verder door te ontwikkelen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het Levenspad palliatieve zorg in Twente. Met ervaring en kennis uit de praktijk en mooie resultaten uit het project toekomstige zorgplanning bij COPD patiĆ«nten in de regio (Rijnstate Ziekenhuis) gaan we ervoor zorgen dat in het eerste kwartaal ons eigen Levenspad gelanceerd zal worden. Dit zal een dynamisch groeidocument zijn. In het vervolg van 2022 willen we aan de hand van scholing het Levenspad verder bekend maken en implementereen. Hierover volgt meer in het nieuwe jaar.

Contact en aanmelden nieuwsbrief