Transmuraal zorgpad palliatieve zorg

Het zorgpad heeft tot doel de zorg voor zorgvragers en naasten in de palliatieve fase te optimaliseren. Palliatieve zorg is interdisciplinaire zorg en vraagt afstemming, goed overdracht en communicatie. De ontwikkeling en implementatie van het zorgpad kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. In de loop van 2021 zal het bestaande zorgpad doorontwikkeld worden naar een transmuraal zorgpad palliatieve zorg; in samenwerking met andere projecten waaronder ‘Palliatieve zorg-coach’ en ‘Transmurale toekomstige zorgplanning COPD’. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van het ‘Levenspad palliatieve zorg’ ontwikkeld door de Twentse Netwerken Palliatieve Zorg.

Contact en aanmelden nieuwsbrief