Samenwerking gespecialiseerde wijkverpleging palliatieve zorg

In de regio Arnhem en de Liemers zijn verschillende pilots actief rondom aanspreekbare wijkverpleging basisteams en gespecialiseerde verpleging. Zo ook voor de gespecialiseerde palliatieve zorg. Door met elkaar de samenwerking op te zoeken en te leren, is er 1 duidelijke instroom voor gespecialiseerde palliatieve zorg gerealiseerd.

Lees meer de website www.samenindewijkzorg.nl

Contact en aanmelden nieuwsbrief