Samen in de wijkzorg

In de regio Arnhem en de Liemers zijn verschillende pilots actief rondom aanspreekbare wijkverpleging basisteams en gespecialiseerde verpleging. Zo ook voor de gespecialiseerde palliatieve zorg. Door met elkaar de samenwerking op te zoeken en te leren, is er 1 duidelijke instroom voor gespecialiseerde palliatieve zorg gerealiseerd. Ook werken we samen rondom de instroom van de inzet van de verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij hoogcomplexe inzet en rondom de consultatievoorziening palliatieve zorg. 

Via de website  www.samenindewijkzorg.nl kunnen cliĆ«nten en verwijzers direct verpleging en verzorging, en gespecialiseerde verpleging zoals een casemanager dementie, palliatieve, technische, wond en long verpleging aanvragen. 

Samen-in-de-wijkzorg.png

Contact en aanmelden nieuwsbrief