Zelfevaluatie palliatieve zorg

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Het stimuleert bewustwording in de zorgorganisatie en het netwerk, en geeft inzicht waar men staat ten aanzien van aanbod en organisatie van de palliatieve zorg. Het maakt gerichte verbetering en het van elkaar leren, mogelijk.

De Zelfevaluatie is in het samenwerkingsconvenant opgenomen als eis voor deelname aan het Netwerk. Natuurlijk wordt voor iedere organisatie gekeken naar een passende uitvoering van de evaluatie. De Zelfevaluatie zal als cyclisch proces worden voorbereid. Verbetervoorstellen krijgen niet alleen vorm binnen de organisatie, waar mogelijk zal ook het Netwerk hier een rol in spelen.

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief