Zelfevaluatie palliatieve zorg

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Het stimuleert bewustwording in de zorgorganisatie en het netwerk, en geeft inzicht waar men staat ten aanzien van aanbod en organisatie van de palliatieve zorg. Het maakt gerichte verbetering en het van elkaar leren, mogelijk.

De Zelfevaluatie is in het samenwerkingsconvenant opgenomen als eis voor deelname aan het Netwerk. Natuurlijk wordt voor iedere organisatie gekeken naar een passende uitvoering van de evaluatie. De Zelfevaluatie zal als cyclisch proces worden voorbereid. Verbetervoorstellen krijgen niet alleen vorm binnen de organisatie, waar mogelijk zal ook het Netwerk hier een rol in spelen.

PREZO keurmerk voor Hospice Rozenheuvel

In september 2020 behaalde Hospice Rozenheuvel haar PREZO keurmerk en daar mogen ze trots op zijn.

Lees meer

 

Zelfevaluatie palliatieve zorg bij Vilente

Binnen Vilente is in de periode van maart tot september 2020 de zelfevaluatie palliatieve zorg uitgevoerd. Dit was een mooie kans om gestructureerd en objectief de kwaliteit van de zorg binnen Vilente in kaart te brengen.

Lees meer

 

Prezo Hospice De Baroktuin

Op 18 maart 2021 heeft Hospice de Baroktuin het PREZO keurmerk behaald. De Baroktuin is onderdeel van Attent zorg en behandeling, Regina Pacis.

Lees meer

Contact en aanmelden nieuwsbrief