Inzet en samenwerking specialistische palliatieve zorg

In de regio Arnhem en de Liemers wordt gewerkt aan een transmurale werkorganisatie (werktitel). In deze werkorganisatie zijn projecten verbonden en wordt gezamenlijk koers en beleid uitgezet. Door nauwer met elkaar samen te werken bij de doorontwikkeling van verschillende initiatieven kan optima(a)l(er) gebruik worden gemaakt van wederzijdse kennis, inzet personeel en financiering. Ook van governance, samenwerking en transformatie. Daarnaast wordt voorkomen, dat overlap ontstaat in deelname binnen de afzonderlijke initiatieven en op het vlak van besluitvorming en borging in de regio. Een belangrijk onderdeel van deze werkorganisatie is de transitie en organisatie inzet specialisten en experts palliatieve zorg in de regio. In 2023 wordt vanuit twee werkgroepen, bekosting en expertteam, verder vorm gegeven aan deze ontwikkeling.

Meer informatie is te vinden in de opdrachtbrief 'Transmurale werkorganisatie palliatieve zorg'.

Contact en aanmelden nieuwsbrief