Regionale samenwerkingsafspraken (RSA) farmaceutische zorg

In samenwerking tussen Coöperatie Arnhemse Apothekers (CAA) en het Netwerk Palliatieve Zorg is in 2020 een project gestart om de afstemming in de palliatieve zorg beter te organiseren. De resultaten van dit project krijgen op dit moment vorm in een Regionale SamenwerkingsAfspraak (RSA). De RSA biedt onder andere informatie over welke professional in welke stap in het proces is, afspraken over de werkwijze, beschikbaar en snelheid enz. De RSA biedt ook andere materialen en verbinding met veranderende richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan een uniform uitvoeringsverzoek palliatieve zorg en receptformulieren voor de huisartsen. Het streven van de projectgroep is om de RSA en het implementatieplan in het voorjaar af te ronden, zodat alle betrokken partijen voor de zomer hiermee kunnen starten.

Deze samenwerking draagt ​​bij aan de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio Arnhem en de Liemers. Bij vragen kan contact worden opgenomen met het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers:  npzra@onzehuisartsen.nl

Contact en aanmelden nieuwsbrief