Hospicezorg

In de regio van het Netwerk Palliatieve zorg regio Arnhem en de Liemers zijn vier high care hospices actief. Informatie over deze hospices en de beschikbare bedden is te vinden via Palliaweb.

De hospicevoorzieningen komen een aantal keren samen om ervaring en kennis uit te wisselen. Gezamenlijk wordt ook gekeken naar onder andere de beddencapaciteit, instroom en verwijzing.

Lees hier de rapportage 2019-2020. 

Contact en aanmelden nieuwsbrief