Hospicezorg

In de regio van het Netwerk Palliatieve zorg regio Arnhem en de Liemers zijn vier high care hospices actief. Informatie over deze hospices en de beschikbare bedden is te vinden via Palliaweb.

De hospicevoorzieningen komen een aantal keer per jaar samen om ervaring en kennis uit te wisselen. Gezamenlijk wordt ook gekeken naar onder andere de beddencapaciteit, instroom en verwijzing. In 2022 hebben de hospices samen een digitaal rapportagesysteem ontwikkeld. De eerste resultaten worden in mei 2023 verwacht.

Lees hier de rapportage 2020-2021. 

Contact en aanmelden nieuwsbrief