PalliArts

palliArts-(3).jpg

 

 

 

 

PalliArts  is een app  voor mobiele telefoon of tablet die  zorgverleners op een gebruiksvriendelijke manier praktische (landelijke en regionale) informatie geeft over en voor palliatieve zorgverlening. 

PalliArts biedt onder meer:                                                                                    

  • samenvattingen van richtlijnen palliatieve zorg 
  • een palliatief formularium 
  • een overzicht van alle medicatie uit de richtlijnen inclusief toedieningsvormen, doseringen, bijwerkingen en andere informatie 
  • een omrekentabel voor opioïden  
  • checklists, onder meer over besluitvorming in de palliatieve fase en een probleemanalyse pijn 
  • voorlichtingsfolders over onder meer angst, delier en palliatieve sedatie  
  • voor veel regio’s de actuele beschikbaarheid van vrije bedden in hospices en palliatieve units 
  • informatie over het zorgaanbod in de regio   
  • de contactgegevens van de consultatieteams palliatieve zorg  
Contact en aanmelden nieuwsbrief