Doelgroepen

AANPASSEN ZODRA DE CONTEN IS AANGELEVERD

Deze gastarbeiders zijn oud in een land dat een tussenstop had moeten zijn 

Veel van de oude gastarbeiders die nu met pensioen zijn hebben het financieel moeilijk, hun gezondheid is slecht en ze kampen met eenzaamheid. Ze krijgen niet de zorg die ze nodig hebben.

Overzicht voorlichtingsmaterialen

Pharos heeft een overzicht gemaakt van beschikbaar voorlichtingsmateriaal over palliatieve zorg voor migranten. Klik hier voor een overzicht van dvd's, videofragmenten en hulpmiddelen om het gesprek aan te gaan. Klik hier voor informatie voor zorgverleners over palliatieve zorg.

In gesprek over de laatste levensfase in vier talen [Link naar document klopt niet]. 

Films (ontwikkeld door Pharos ) die het praten over de tijd voor het sterven stimuleren. Dezelfde film, steeds met andere acteurs en in een andere taal. 

Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond: een handreiking met adviezen  [Link naar document klopt niet]

Het wordt steeds belangrijker dat in de palliatieve zorg rekening gehouden wordt met culturele diversiteit. 

Toolkit voorlichtingen aan migranten over kanker [Link naar document klopt niet]

Kanker komt onder verschillende bevolkingsgroepen voor. Sommige niet-westerse migranten hebben te maken met een taboe op kanker. 

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Bekijk hier de verschillende doelgroepen:

Contact en aanmelden nieuwsbrief