Proactieve zorgplanning

Wat is Proactieve zorgplanning

In de regio Arnhem en de Liemers werken zorgorganisaties en professionals samen volgens de Regionale Samenwerkingsafspraak Proactieve Zorgplanning (RSA PZP, 2023). Dit richt zich op het integreren van proactieve zorgplanning in het zorgproces voor patiënten met ernstige chronische aandoeningen en patiënten in de palliatieve fase. De basis van deze overeenkomst is het gebruik van het stappenplan uit de nationale Richtlijn Proactieve Zorgplanning in de palliatieve fase (NHG, juli 2023).

Onder proactieve zorgplanning (PZP) verstaan we het communicatieproces waarbij patiënten, diens naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger ondersteund worden om, in terugkerende gesprekken met zorgverleners (dynamische dialoog), op basis van hun eigen waarden en opvattingen, zinvolle en haalbare doelen voor hun huidige toekomstige zorg en behandeling te bepalen en die vast te leggen in een zorgplan. PZP gaat in op zorgen en wensen/behoeften van mensen op lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel vlak. Tevens gaat PZP in op angsten, hoop en verwachtingen van de patiënt en diens naasten. Het uitvoeren draagt bij aan meer passende behandeling, zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase.

BELANGRIJK: per 01-01-2024 zal alle informatie PZP (voor zowel burger als professional) te vinden zijn via de website: www.voorbereidinglaatstelevensfase.nl. Tot die tijd vind je hier relevante informatie en ons trainingsaanbod. Aan verschillende documenten wordt nog gewerkt, wij vragen hiervoor uw begrip. Bij vragen of aanvullingen, neem contact met ons op.

Overzicht hulpmiddelen Proactieve zorgplanning:
   * Regionale Samenwerkingsafspraak (RSA) Palliatieve zorg versie 1.1
   * Hulpmiddelen ACP-Professionals
   * Leer-ontwikkelaanbod

De ontwikkeling van de Regionale Samenwerkingsafspraak borduurt voort op de eerder ontwikkelde blauwdruk Toekomstige Zorgplanning. Bij diverse organisatie vindt implementatie plaats van de RSA en het PZP proces. We maken hiervoor gebruik van het beschikbare intrumentarium uit de blauwdruk en ontwikkelen deze verder door. Op de pagina PZP COPD is de ziekte specifieke vertaling opgenomen in het proces van COPD.

Schermafbeelding-2022-05-24-om-15-15-42.png

Klik hier voor de totale Blauwdruk Toekomstige zorgplanning
 

Documenten algemeen

Macropresentatie urgentiebesef PZP

Patiëntenfolder PZP 

Script voor uitreiking folder 

Keuzehulp (in bewerking)

Werkafspraken OZO- verbindzorg

Formulier uniform vastleggen proactieve zorgplanning

Contact en aanmelden nieuwsbrief