Palliatieve zorg-coach

Het plan was in een looptijd van 1 jaar (juli 2019-juli 2020) 50 patiëntental specialisten in het ziekenhuis en een tiental opgestelde huisartsenpraktijken te vragen deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en hulps kan de rol van de PZ-coach verder worden uitgevoerd. wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ-bussen in de regio uitgebreid worden. Het eerste half jaar is goed verlopen (zo bleek ook uit de tussenevaluatie), maar door de gevolgen van het Corona-virus heeft het piloot stilgelegen en wordt vanaf 1 oktober 2020 opgepakt.

Voor de betrokken huisartsen is er achtergrondinformatie over de pilot beschikbaar. Via onderstaande links leest u wat het pilootproject is voor u als bedoeld is. Aanvullende informatie en PalliArts

Het plan was in een looptijd van 1 jaar (juli 2019-juli 2020) 50 patiëntental specialisten in het ziekenhuis en een tiental opgestelde huisartsenpraktijken te vragen deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en hulps kan de rol van de PZ-coach verder worden uitgevoerd. wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ-bussen in de regio uitgebreid worden. Het eerste half jaar is goed verlopen (zo bleek ook uit de tussenevaluatie), maar door de gevolgen van het Corona-virus heeft het piloot stilgelegen en wordt vanaf 1 oktober 2020 opgepakt.

Voor de betrokken medische specialisten is er achtergrondinformatie over de pilot beschikbaar. Via onderstaande links leest u wat de pilot voor u als medisch specialist kan plannen. Aanvullende informatie

Het plan was in een looptijd van 1 jaar (juli 2019-juli 2020) 50 patiëntental specialisten in het ziekenhuis en een tiental opgestelde huisartsenpraktijken te vragen deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en hulps kan de rol van de PZ-coach verder worden uitgevoerd. wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ-bussen in de regio uitgebreid worden. Het eerste half jaar is goed verlopen (zo bleek ook uit de tussenevaluatie), maar door de gevolgen van het Corona-virus heeft het piloot stilgelegen en wordt vanaf 1 oktober 2020 opgepakt.

Voor de betrokken wijkverpleegkundigen is er achtergrondinformatie over de pilot beschikbaar. Via onderstaande links leest u wat de pilot voor u als wijkverpleegkundige kan bedoeling. Aanvullende informatie

in de bijlage aanvullende informatie over het project Palliatieve Zorg-coach. Project Plan

 

Algemene informatie

Passende zorg door inzet van palliatieve zorg-coach

Patiënten krijgen vaak te maken met veel verschillende assistenten. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een groot contact te hebben. Daarom start begin juni in de regio een proef met de palliatieve zorg-coach (PZ-coach). Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en ondersteund bij hulpverlening deze onder behandeling is (het ziekenhuis, een verpleeghuis van een hospice). Daarnaast heeft de verpleegkundig specialist een belangrijke rol in ondersteuning en advisering richting andere zorgprofessionals en de mogelijkheid om zelf specialistische zorg uit te voeren. De proef is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en De Liemers. In de proef werken verschillende huisartsen,

Voor patiënten echt het verschil

2022-04-06

Inzet van een palliatieve zorgcoach (pz-coach) leidt tot een betere kwaliteit en continuïteit van zorg, tegen lagere zorgkosten. Maar nog belangrijke, het helpt patiënten in de palliatieve fase om regie te houden. Een betere kwaliteit van leven én sterven is het gevolg. Dit blijkt uit een pilot van twee jaar in de regio Arnhem en De Liemers.
Dit zijn de eerste zinnen in het  interview wat werd gehouden met Henk-Jan de Winter en Karin van der Steen projectleider van de pilot.

Voor meer informatie over de pilot verwijzen we u graag naar de website van Proscoop via deze link.
 

Pilot palliatieve zorg-coach succesvol: patiënt ervaring regie en gemoedsrust

Lees meer

Resultaten project palliatieve zorg-coach:

Meer informatie over transmurale ontwikkelingen en bekostiging

Voor meer informatie over TAPA$ en de toolkit om aan de slag te gaan met transmurale palliatieve samenwerking gebruiken we graag naar Palliaweb:

Projectinformatie (met een link naar het eindrapport en factsheet):  https://palliaweb.nl/beleid/tapa$

Toolkit:  https://palliaweb.nl/publicaties/toolkit-tapas-bekostiging-palliatieve-zorg

Contact en aanmelden nieuwsbrief