Palliatieve zorg-coach

Passende zorg door inzet van palliatieve zorg-coach

Inzet van een palliatieve zorgcoach (pz-coach) leidt tot een betere kwaliteit en continuïteit van zorg, tegen lagere zorgkosten. Maar nog belangrijker, het helpt patiënten in de palliatieve fase om regie te houden. Een betere kwaliteit van leven én sterven is het gevolg. Dit blijkt uit een pilot van twee jaar (2020-2022) in de regio Arnhem en De Liemers. De werkwijze wordt verder geïmplementeerd in de regio. We werken hierin nauw samen met www.samenindewijkzorg.nl.

Lees meer

Resultaten project palliatieve zorg-coach:

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief