Palliatieve zorg-coach

Het plan was in een looptijd van 1 jaar (juli 2019- juli 2020) 50 patiënten vanuit medisch specialisten in het ziekenhuis en een tiental deelnemende huisartsenpraktijken te vragen deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en zorgverleners kan de rol van de PZ-coach verder worden geoptimaliseerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ -coaches in de regio worden uitgebreid. Het eerste half jaar is dit goed verlopen (zo bleek ook uit de tussenevaluatie), maar door de gevolgen van het Corona-virus heeft de pilot stilgelegen en wordt vanaf 1 oktober 2020 opgepakt.

Voor de betrokken huisartsen is er achtergrondinformatie over de pilot beschikbaar. Via onderstaande links leest u wat de pilot voor u als huisarts kan betekenen. Aanvullende informatie en PalliArts

Het plan was in een looptijd van 1 jaar (juli 2019- juli 2020) 50 patiënten vanuit medisch specialisten in het ziekenhuis en een tiental deelnemende huisartsenpraktijken te vragen deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en zorgverleners kan de rol van de PZ-coach verder worden geoptimaliseerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ -coaches in de regio worden uitgebreid. Het eerste half jaar is dit goed verlopen (zo bleek ook uit de tussenevaluatie), maar door de gevolgen van het Corona-virus heeft de pilot stilgelegen en wordt vanaf 1 oktober 2020 opgepakt.

Voor de betrokken Medisch specialisten is er achtergrondinformatie over de pilot beschikbaar. Via onderstaande links leest u wat de pilot voor u als medisch specialist kan betekenen. Aanvullende informatie

Het plan was in een looptijd van 1 jaar (juli 2019- juli 2020) 50 patiënten vanuit medisch specialisten in het ziekenhuis en een tiental deelnemende huisartsenpraktijken te vragen deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en zorgverleners kan de rol van de PZ-coach verder worden geoptimaliseerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ -coaches in de regio worden uitgebreid. Het eerste half jaar is dit goed verlopen (zo bleek ook uit de tussenevaluatie), maar door de gevolgen van het Corona-virus heeft de pilot stilgelegen en wordt vanaf 1 oktober 2020 opgepakt.

Voor de betrokken wijkverpleegkundigen is er achtergrondinformatie over de pilot beschikbaar. Via onderstaande links leest u wat de pilot voor u als wijkverpleegkundige kan betekenen. Aanvullende informatie

in de bijlages hieronder treft u aanvullende informatie omtrent het project Palliatieve Zorg-coach. Projectplan

 

Algemene informatie

Regio Arnhem en De Liemers start met proef palliatieve zorg-coach

Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom start begin juni in de regio een proef met de palliatieve zorg-coach (PZ-coach). Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis, het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice). Daarnaast heeft de verpleegkundig specialist een belangrijke rol in ondersteuning en advisering richting andere zorgprofessionals en de mogelijkheid om zelf specialistische zorg uit te voeren. De proef is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en De Liemers. In de proef werken verschillende huisartsen, specialisten uit het Rijnstate in Arnhem en een groot aantal Gelderse zorginstellingen samen.

Passende zorg door inzet van palliatieve zorg-coach

Welke meerwaarde levert een palliatieve zorg-coach (PZ-coach) aan een patiënt? Wat doet de inzet van een PZ-coach met de zorgkosten? Welke resultaten boekt de pilot PZ-coach in de regio Arnhem en De Liemers? Er wordt in de regio, maar ook landelijk uitgekeken naar de rapportage die de pilot PZ-coach in de zomer 2021 gaat opleveren. Eerste voorzichtige resultaten uit de pilot zien er veelbelovend uit, want patiënten en nabestaanden ervaren goede kwaliteit van zorg, zorgverleners zijn tevreden en zorgconsumptie lijkt te verminderen.

Naast de positieve ervaringen van patiënten, nabestaanden en zorgverleners met de inzet van een PZ-coach, weegt het financiële aspect van het project mee. Wat ‘kost’ de inzet van de PZ-coach, wat levert deze op in kwaliteit van zorg, voorkomen van niet passende zorg, optimalisatie van interdisciplinaire samenwerking en wat betekent dit voor de kosteneffectiviteit? De pilotfase wordt deze zomer afgerond. Van de ervaringen wordt een rapportage met conclusies en aanbevelingen aan de stuurgroep aangeboden. We kijken in dit artikel voorzichtig vooruit op deze rapportage. Wat zijn de resultaten, conclusies en aanbevelingen?

Projectleider Henk-Jan de Winter: ‘De verkeerslichten staan op groen.’

lees meer 

 

Uitnodiging livestream

Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners en hebben vaak veel vragen. Reden voor zorgverleners in de regio Arnhem en De Liemers om de handen ineen te slaan in de pilot palliatieve zorg-coach. Inmiddels is de pilot afgerond.
Bent u benieuwd naar de resultaten en het vervolg? Neem dan deel aan deze interessante en interactieve online bijeenkomst.
Na inschrijving ontvangt u een link om deel te nemen.

lees meer 

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief