Palliatieve zorg-coach

Passende zorg door inzet van palliatieve zorg-coach

Inzet van een palliatieve zorgcoach (pz-coach) leidt tot een betere kwaliteit en continuïteit van zorg, tegen lagere zorgkosten. Maar nog belangrijker, het helpt patiënten in de palliatieve fase om regie te houden. Een betere kwaliteit van leven én sterven is het gevolg. Dit blijkt uit een pilot van twee jaar in de regio Arnhem en De Liemers. In 2023 zal de werkwijze verder onderzocht en geïmplementeerd worden in de regio.

Lees meer

Resultaten project palliatieve zorg-coach:


Meer informatie over transmurale ontwikkelingen en bekostiging

Voor meer informatie over TAPA$ en de toolkit om aan de slag te gaan met transmurale palliatieve samenwerking verwijzen we graag naar Palliaweb:

Projectinformatie (met een link naar het eindrapport en factsheet):  https://palliaweb.nl/beleid/tapa$

Toolkit:  https://palliaweb.nl/publicaties/toolkit-tapas-bekostiging-palliatieve-zorg

Contact en aanmelden nieuwsbrief