Hulpmiddelen en instrumenten Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning, of Advance Care Planning (ACP), is belangrijk om te zorgen dat zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen in de laatste fase van het leven aansluit bij wat zij belangrijk vinden en de kwaliteit van leven verhoogt.

Met het project Passende zorg in de laatste levensfase willen we in de Achterhoek bevorderen dat zorgverleners tijdig het gesprek hierover aangaan met patiënten, en dat actuele informatie over de door patiënt aangegeven wensen en afspraken gedeeld en bekend is bij alle betrokken zorgverleners.

Ter ondersteuning daarvan biedt dit document een overzicht van beschikbare hulpmiddelen en instrumenten voor ACP. Het document is niet uitputtend. Het is te gebruiken als bibliotheek, waar je als zorgverlener naar eigen inzicht een instrument uit kunt pikken, passend bij de situatie. Het is een levend document, dat bij nieuwe inzichten geactualiseerd wordt. Graag wijzen wij u ook op het overzicht dat er is van hulpmiddelen en instrumenten voor inwoners, patiënten en naasten. U bent vrij om dit overzicht te delen met uw patiënten en naasten, zodat zij er zelf informatie uit kunnen halen passend bij hun situatie.

DOWNLOADEN
⇒ Klik hier om het hulpmiddelen & instrumentenoverzicht 'Proactieve zorgplanning' voor professionals te downloaden.

⇒ Klik hier om het hulpmiddelen & instrumentenoverzicht 'Praten over het levenseinde' voor inwoners, patiënten en naasten te downloaden.

Contact