Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij levensvragen, ongeacht levensovertuiging. De Stichting Willem, hart voor levensvragen biedt deze zorg in de Achterhoek aan:

  • Volwassenen in de palliatieve fase van een ziekte en hun naasten
  • Mensen van 50 jaar en ouder die worstelen met levensvragen

Voor begeleiding van kinderen en hun naasten is ondersteuning via het Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost beschikbaar

Bij Stichting Willem, hart voor levensvragen is een samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers met een uiteenlopende achtergrond uit de Achterhoek beschikbaar voor kortdurende begeleiding bij levensvragen. Daarnaast zijn deze geestelijk verzorgers ook inzetbaar voor scholing en begeleiding van professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn.

     

folder voor patiënten/naasten                                 folder voor professionals en vrijwilligers

 

Meer informatie:

Contact