Netwerk

Het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek en regio Zutphen bestaat uit organisaties uit de regio's
Oost Achterhoek, West Achterhoek en Zutphen/Lochem.

Onze missie
Het netwerk verbindt organisaties, professionals en informele zorg om de juiste zorg, deskundigheid en continuïteit te bieden aan mensen die palliatieve zorg nodig hebben en hun naasten. Het netwerk zet zich in voor een compleet samenhangend en dekkend aanbod palliatieve zorg in de regio. 

Onze visie
Goede palliatieve zorg start met proactieve, tijdige signalering en markering van de palliatieve fase. De geboden ondersteuning gaat uit van de behoeften van de patiënt en naasten en komt tot stand door optimale afstemming tussen de patiënt, professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Generalistisch waar het kan, specialistisch als het moet.

Lees in het meerjarenplan 2022-2026 hoe wij hier uitvoering aan geven.

Het werkgebied van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek en regio Zutphen bestaat uit verschillende gemeenten. Het gaat om de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.Kaart-Achterhoek.pngDe Achterhoekse netwerken

Naast veel samenwerking tussen de drie netwerken zijn er regionale samenwerkingsrelaties. Daarom staan per netwerk de deelnemende organisaties benoemd.

Contact