Inzet van vrijwilligers

In de palliatieve fase kan de inzet van vrijwilligers een welkome aanvulling zijn op de mogelijkheden die een familie zelf heeft. De inzet van een vrijwilliger kan gericht zijn op het verlenen van hand- en spandiensten, iets leuks te doen met de zieke, of het bieden van een luisterend oor. De inzet van en vrijwilliger kan ook gericht zijn op het ontlasten van naasten, mantelzorgers.

Soms zijn er al langer vrijwilligers betrokken, bijvoorbeeld vanuit de kerk of een wijkteam. Dan is het goed om te bespreken in hoeverre deze vrijwilliger verder betrokken blijft bij de zorg. Wees er in alle gevallen als zorgverlener alert op dat (zorg)vrijwilligers waar dat nodig is worden meegenomen in de communicatie.

Bij het inzetten van een vrijwilliger is bij de zieke of bij de naasten vaak sprake van drempelvrees. Timing is van belang, mensen hebben soms tijd nodig om aan het idee te wennen. Ook het onderling afstemmen van verwachtingen met alle betrokkenen is van belang. Bij dementie kan juist het vroegtijdig inzetten van een vrijwilliger ertoe bijdragen dat de persoon met dementie nog vertrouwd kan raken met de vrijwilliger.

 

VPTZ

In de terminale fase kunnen daartoe opgeleide vrijwilligers van de VPTZ ondersteunen. Veel mensen willen het liefst thuis sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) biedt ondersteuning thuis. De vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en daarna getraind. Ze ondersteunen de zieke en de naasten, ze bieden een luisterend oor, waken in overleg ‘s nachts en/of overdag, helpen bij de verzorging en het signaleren en rapporteren van eventuele veranderingen in de situatie.

De vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn een aanvulling. De ondersteuning die VPTZ biedt is kosteloos en kan in overleg op elk gewenst moment worden ingezet. VPTZ zorgt ervoor dat vrijwilligers hun betrokkenheid op professionele wijze in de praktijk brengen. Dit gebeurt door middel van cursussen, trainingen en jarenlange ervaring.

Heb je vragen of wil je overleggen wanneer je een vrijwilliger kunt inzetten, dan kun je altijd contact opnemen met de coördinator van VPTZ.

Klik hier om in de regio West en Oost Achterhoek hulp van een vrijwilliger in te schakelen. Voor de regio Zutphen is dat Noaberhulp.


Tips 'Hoe verwijs ik naar een vriijwilliger?'
Een inzet van een VPTZ vrijwilliger bij iemand in de laatste levensfase thuis kan de mantelzorger ontlasten. Die kan de zorg daardoor langer volhouden en raakt minder snel overbelast. Toch merken we dat mantelzorgers een drempel ervaren bij de inzet van een vrijwilliger. Bijvoorbeeld omdat ze het zien als hún taak om voor hun naasten te zorgen. Sommige mantelzorgers zien het zelfs als falen wanneer zij een stukje van de zorg uit handen geven. Soms hebben mantelzorgers ook geen goed beeld van een vrijwilliger of zijn ze bang dat er veel verschillende mensen over de vloer komen. Het is daarom belangrijk dat je op de juiste manier verwijst

⇒ Klik hier voor de flyer 'Hoe verwijs ik naar een vrijwilliger' - tips voor huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden.

 

Contact