Jaarplan en Jaarverslag

In het Meerjarenprograma 2022- 2026 staat te lezen waar de partners in de Netwerken Palliatieve Zorg zich de komende jaren op willen richten. De definitieve versie van het Programma volgt binnenkort.

Jaarplan

Jaarverslag

De Achterhoek 2018 in cijfers

Basis voor de samenwerking vanaf 2017

Contact