EMPATHIE

Voor mensen met COPD en/of hartfalen en hun naasten zijn hulpmiddelen ontwikkel. Die kunnen ondersteunen bij het nadenken en praten over hun situatie in de toekomst.

Om deze hulpmiddelen te ontwikkelen zijn 6 ontwikkelbijeenkomsten georganiseerd, Waarbij zorgvragers, naasten, zorgverleners en onderzoekers samen op basis van ervaren knelpunten, hebben gezocht naar geschikte hulpmiddelen. Dit heeft geresulteerd in een toolbox met de naam MijnBlik. Deze wordt na het project ook digitaal beschikbaar gesteld.

Filmpjes

Meer informatie:

Contact