Stichting Fibula

Fibula is de landelijke koepel voor Netwerken Palliatieve Zorg. Fibula behartigt de belangen van de netwerken op landelijk niveau en stimuleert de samenwerking op landelijk niveau tussen organisaties op het gebied van palliatieve zorg. 

Daarnaast ondersteunt Fibula de netwerkco√∂rdinatoren en Netwerken Palliatieve Zorg bij verdere professionalisering en verbindt hen met elkaar om de onderlinge samenhang te vergroten.

Contact