PZNL

PZNL is de landelijke koepel voor Netwerken Palliatieve Zorg. PZNL behartigt de belangen van de netwerken op landelijk niveau en stimuleert de samenwerking op landelijk niveau tussen organisaties op het gebied van palliatieve zorg. 

Daarnaast ondersteunt PZNL de netwerkco√∂rdinatoren en Netwerken Palliatieve Zorg bij verdere professionalisering en verbindt hen met elkaar om de onderlinge samenhang te vergroten.

Contact