Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is gebaseerd op het kwaliteitskader

De zelfevaluatie is gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg en helpt de organisatie middels een 0-meting bij het inzichtelijk maken waar de organisatie als geheel als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiƫnt en naasten. Op basis van een objectieve blik met feiten en bewijzen kunnen conclusies getrokken worden en aanbevelingen gegeven worden voor een gestructureerde verbetering van de palliatieve zorg in de onderzochte setting.

De zelfevaluatie is digitaal of op papier in te vullen en is beschikbaar voor de organisaties die bij het netwerk zijn aangesloten. De zelfevaluatie nodigt uit om inzicht te krijgen in het niveau van de zorg en het beleid en in het kwaliteitsverbeterings- en borgingsproces (PDCA-cyclus). Het is geen kwaliteitskeurmerk of accreditatieprogramma. 

Via onderstaande links is meer informatie te vinden:

Contact