Consortium PalZO

Het Consortium PALliatieve zorg Zuid Oost is in het leven geroepen om in gezamenlijkheid (onderwijs, onderzoek en zorg) te werken aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. VWS heeft subsidie beschikbaar gesteld via ZonMw voor projecten die de palliatieve zorg op een hoger niveau kunnen tillen. Aanvragen die in samenwerking met Oost Nederland zijn opgesteld, hebben een pr√©.

Missie en doelstellingen PalZO

Kort samengevat staan de missie en doelstellingen in dit document.

Programma PalZO

Er is een programma opgesteld voor de komende jaren.

Samenhang tussen de diverse overlegorganen

De veelheid van overleggen is door Fibula mooi in kaart gebracht in de vorm van het 'Landschap van de Palliatieve Zorg'.

Contact