Steun bij verlies en rouw

Het bieden van steun bij verlies en rouw is een belangrijke pijler van het werken in de palliatieve zorg. Het is de laatste stap in het Transmuraal zorgpad palliatieve Zorg.

Vaak sluit je echter juist in deze periode je contact af, nadat je samen veel hebt meegemaakt.  Om mensen een steuntje in de rug te bieden, en mensen ook vooral te stimuleren om hulp te zoeken als dat nodig is hebben we met een aantal professionals samen een regionale folder ontwikkeld. Deze kun je achterlaten bij mensen die te maken hebben met verlies en rouw. Mensen kunnen zich dan op hun eigen tijd verdiepen in de mogelijkheden die er zijn om meer informatie of extra begeleiding te krijgen.

Folder 'Verder na het verlies van een dierbare'
Download hier de folder.
 Bestel via netwerkpalliatief@gmail.com een hardcopy exemplaar (of meerdere).

Mist u aanbod in uw gemeente, laat het ons weten via netwerkpalliatief@gmail.com

Contact