Mantelzorgondersteuning

Bent u mantelzorger en woont u in West of Oost Achterhoek, dan kunt u voor informatie en advies, lotgenotencontact, emotionele en praktische ondersteuning terecht bij uw gemeente. Voor de regio Zutphen is dat Perspectief Zutphen - T 0575-519 613 (optie1).

U kunt als mantelzorger ook een beroep doen op een palliatieve zorg verpleegkundige. Zij kan één of meerdere keren met u in gesprek gaan en u informatie en ondersteuning geven waar u behoefte aan heeft in deze situatie. Informeer hiernaar via uw huisarts of hulpverlener.

Zorgt u voor iemand in de terminale fase dan kunnen speciaal opgeleide vrijwilligers van de VPTZ u als mantelzorger ondersteunen. VPTZ staat voor Vrijwilliger Palliatieve en Terminale Zorg. Dit kan door te waken (overdag of 's nachts), licht verzorgende taken uit te voeren en een luisterend oor te bieden. Klik hier om in de regio West en Oost Achterhoek hulp van een vrijwilliger in te schakelen. Voor de regio Zutphen is dat Noaberhulp.

Respijtzorg is zorg voor een zieke die tijdelijk door een instelling wordt overgenomen, zodat de mantelzorger even op adem kan komen en tijd voor zichzelf heeft. Informeer naar de mogelijkheden bij uw gemeente of uw hulpverlener.

 

Contact