Patiënten en naasten

Welkom op de website van Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek en regio Zutphen


Palliatieve zorg is de totale zorg voor mensen met een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte en hun naasten en richt zich op de kwaliteit van leven. Deze website bevat informatie voor inwoners van deze regio en voor mensen werkzaam in de zorg. We geven informatie over wat palliatieve zorg is en over hoe we als organisatie in de regio samenwerken.

Ons gezamenlijke doel is om de juiste zorg, deskundigheid en continuïteit te bieden aan mensen die palliatieve zorg nodig hebben en hun naasten. Op een dergelijke manier dat mensen zelf zoveel mogelijk regie houden, juist in de laatste fase van hun leven.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Stuurt u dan een mail naar netwerkpalliatief@gmail.com.


Tip

Op de site patiëntervaringsverhalen staan vele ervaringsverhalen in de vorm van boeken (besprekingen), blogs, docu's (dagboek) en (korte) egodocumenten. Onder de knop Ervaringsverhalen zijn ze op verschillende manieren te vinden op ziekte/aandoening, thema's, onder besproken boeken, blogs, auteursnaam e.d. 

Willem. Hart voor levensvragen

Willem biedt advies, hulp, een luisterend oor, troost. Een team van geestelijk verzorgers geeft professioneel advies. 'Maak kennis met Willem, Hart voor levensvragen'.

Contact