Inzet van vrijwilligers

Als iemand ernstig ziek is kan de inzet van vrijwilligers een welkome aanvulling zijn op de mogelijkheden die een familie zelf heeft. De inzet van een vrijwilliger kan gericht zijn op het verlenen van hand- en spandiensten, iets leuks te doen met de zieke, of het bieden van een luisterend oor. De inzet van en vrijwilliger kan ook gericht zijn op het ontlasten van naasten, mantelzorgers. Uw zorgverlener, huisarts of gemeente kan u adviseren welke mogelijkheden er zijn.

Bij het inzetten van een vrijwilliger is vaak sprake van drempelvrees, bij de zieke of bij de naasten. In de praktijk loopt het meestal vanzelf als u de verwachtingen onderling goed afstemt. Bij dementie kan juist het vroegtijdig inzetten van een vrijwilliger ertoe bijdragen dat de persoon met dementie nog vertrouwd kan raken met de vrijwilliger.

Zorgt u voor iemand in de terminale fase dan kunnen gespecialiseerde vrijwilligers van de VPTZ ondersteuning bieden. VPTZ staat voor Vrijwilliger Palliatieve en Terminale Zorg. Dit kan door te waken (overdag of 's nachts), licht verzorgende taken uit te voeren en een luisterend oor te bieden. De vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en daarna getraind. Klik hier om in de regio West en Oost Achterhoek hulp van een vrijwilliger in te schakelen. Voor de regio Zutphen is dat Noaberhulp.

Mocht u als naasten meer willen weten of ondersteuning wensen kunt u contact opnemen met één van de VPTZ organisaties in de regio. Bent u zelf degene die ziek is? Ook dan kunt u natuurlijk contact opnemen.

Contact