Richtlijnen

Richtlijnen palliatieve zorg

Pallialine is een initiatief van het IKNL. Op de website zijn de meest actuele versies van de richtlijnen voor de palliatieve zorg bijeengebracht.

De IKNL-uitgave Richtlijnenboek Palliatieve Zorg; Richtlijnen voor de praktijk bevat richtlijnen voor de palliatieve zorg. Het is een bruikbaar handboek voor zorgverleners die tijdens hun werk met palliatieve zorg in aanraking komen in de thuissituatie, het ziekenhuis, het hospice of het verpleeg- en verzorgingshuis.

De richtlijnen staat ook op de app PalliArts, deze is gratis te downloaden.

Richtlijnen oncologische zorg

Op Oncoline zijn de richtlijnen voor oncologische zorg en palliatieve zorg bijeen gebracht. Deze website van het IKNL omvat zowel tumorspecifieke als niet-tumorspecifieke richtlijnen voor diagnose en behandeling. De beschreven richtlijnen voor palliatieve zorg zijn niet alleen gericht op oncologie, maar op alle patiĆ«nten die deze vorm van zorg nodig hebben.

Contact