6 Markering stervensfase

Het markeren van de stervensfase is een belangrijke stap voordat het zorgpad wordt ingezet. De stervensfase kenmerkt zich door een aantal, soms heel subtiele, veranderingen in de toestand van de patiënt. De meest voorkomende kenmerken van de stervensfase staan in het zorgpad beschreven. Hiermee kan de verzorgende/verpleegkundige een ‘onderbuikgevoel’ onderbouwen en bij een collega of arts aangeven dat er kenmerken van de stervensfase worden geobserveerd bij de patiënt. De verzorgende/verpleegkundige kan aan de arts voorstellen om het Zorgpad Stervensfase op te starten.

Figuur 3 Het multidisciplinaire team markeert samen de stervensfase van een patiënt

In de meeste gevallen signaleert de verpleegkundige of de verzorgende als eerste dat de stervensfase bij een patiënt aanbreekt. De verpleegkundige/verzorgende bespreekt deze signalen met het multidisciplinaire team. Het missen van de signalen van de stervensfase kan leiden tot onder- of overbehandeling van problemen en niet tijdige en/of ontoereikende communicatie. Dit veroorzaakt een onrustige stervensfase.

De stervensfase wordt door de arts gemarkeerd. De arts bespreekt met de patiënt dat de stervensfase aangebroken is. Zodra de patiënt geïnformeerd is en begrijpt dat de stervensfase aangebroken is wordt er door de arts toestemming gevraagd om de bestaande zorgdoelen te sluiten. Er wordt overgegaan op het Zorgpad Stervensfase.

Voor het overgaan op het zorgpad is het van belang om de stervensfase te markeren. Het is belangrijk dat de signalen van de stervensfase vroegtijdig herkend worden en dat deze signalen besproken worden met het multidisciplinair team. De stervensfase wordt gemarkeerd aan de hand van een aantal veranderingen in de toestand van de patiënt. 

  1.  Geef twee redenen waarom het markeren van de stervensfase belangrijk is
  2.  Benoem enkele belangrijke signalen van het aanbreken van de stervensfase
  3.  Denk jij dat je de signalen van de stervensfase bij jouw patiënten kunt herkennen? Zo ja, hoe geef je dit aan bij de arts? Zo nee, welke knelpunten zie jij bij het markeren van de stervensfase bij jouw patiënten?

Wanneer gevraagd is het antwoordformulier te gebruiken noteer je je antwoord hierin. 

  1. Is er binnen jouw zorgorganisatie een werkproces rondom het markeren van de stervensfase en het gebruik van het zorgpad?
  2. Waar in het EPD komen de drie delen van het zorgpad terug?