2 Zorgpad Stervensfase

De Kerncijfers Palliatieve Zorg tonen aan dat er in Nederland per jaar ruim honderd duizend mensen overlijden aan een chronische ziekte zoals kanker, orgaanfalen en dementie. Vaak hebben deze mensen (en hun naasten) behoefte aan zorg in de stervensfase.

Om goede zorg in de stervensfase te verlenen kan het Zorgpad Stervensfase worden ingezet. Het is een hulpmiddel om passende zorg te bieden. Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik het zorgpad onder andere leidt tot een lagere symptoomlast en kan bijdragen aan de rouwverwerking bij nabestaanden. Het zorgpad deed in 2001 zijn intrede in Nederland. Het bestond destijds uit een papieren formulier. Het werd regionaal geïmplementeerd bij een aantal afdelingen somatische en palliatieve zorg van verpleeg- en ziekenhuizen. Dit werd begeleid door het toenmalige Integraal Kankercentrum Rotterdam (IKR*) in samenwerking met Erasmus MC Rotterdam. In 2011 is het zorgpad geüpdatet naar het Zorgpad Stervensfase 2.0. Vanwege de vraag vanuit het werkveld naar een digitale versie is er sinds 2018 een informatiestandaard beschikbaar waarmee het zorgpad in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van de patiënt kan worden ingebouwd. In 2021 is het zorgpad geüpdatet naar het Zorgpad Stervensfase 3.0.
*Per 1 januari 2011 is het IKR samen met andere IKC's gefuseerd tot IKNL