7 Start Zorgpad

Wanneer het multidisciplinair team overeenkomt dat de stervensfase van de patiĆ«nt aangebroken is, kan het zorgpad worden gestart. De animatie ‘Het inzetten van Zorgpad Stervensfase’ laat een voorbeeld laten zien van hoe het zorgpad in een werksituatie kan worden gebruikt. In de animatie volgen we Sam. De situatie zal niet naadloos op die van jou aansluiten maar kent waarschijnlijk wel overeenkomsten.

Bekijk de animatie ‘Het inzetten van het Zorgpad Stervensfase’ en stel je zelf de vraag: kan ik in mijn werksituatie aan de slag met het Zorgpad Stervensfase? Zo ja, wat is er nodig om met het zorgpad te werken binnen jouw organisatie of afdeling? Zo nee, welke knelpunten zie je? Wanneer gevraagd is het antwoordformulier te gebruiken noteer je je antwoord hierin.