1 Wat is een zorgpad

Een zorgpad is een verzameling van methodes en hulpmiddelen voor een bepaalde groep patiënten. Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt. Het doel van een zorgpad is het verlenen van patiëntgerichte, veilige en doelmatige zorg.