8 Deel 1: Beoordeling bij start door arts en verpleegkundige/verzorgende

In de animatie zagen we hoe Sam en collega’s werkten met de drie delen van het zorgpad. In de volgende hoofdstukken gaan we verder in op deze delen.

Deel 1 wordt door arts en verpleegkundige en/of verzorgende doorgenomen zodra de stervensfase is gemarkeerd en de patiënt en zijn naasten zijn geïnformeerd dat de stervensfase is aangebroken. In dit deel is de situatie van de patiënt het uitgangspunt. Het comfort van de patiënt staat centraal. De arts kijkt zorgvuldig naar de noodzakelijke medicijnen en handelingen zoals bijvoorbeeld het gebruik van maagzuurremmers en het toepassen van wisselligging. De medicijnen en handelingen die als belastend kunnen worden ervaren door de patiënt worden gestaakt. De verpleegkundige en/of verzorgende is verantwoordelijk voor de coördinatie van de schriftelijke vastlegging. De verpleegkundige/verzorgende checkt of alles correct en volledig is ingevuld en onderneemt gericht actie als dit niet het geval is. Hierbij kan gedacht worden aan het controleren van telefoonnummers van naasten. De arts informeert de betrokken zorgverleners dat de stervensfase is aangebroken.  

Figuur 4 de arts beoordeelt handelingen en medicatie en ligt zijn collega’s in.