10 Staken

Soms komt het voor dat de patiënt onverwacht opknapt tijdens de inzet van het zorgpad. In dat geval kan er gekozen worden om het gebruik van het zorgpad (tijdelijk) te staken. Wanneer de situatie van de patiënt verslechtert kan op het zorgpad opnieuw worden gestart. Begin dan weer bij deel 1 om opnieuw de situatie van de patiënt bij aanvang van de stervensfase te (her)beoordelen.