3 Doel

Het zorgpad is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het comfort van de patiënt in de stervensfase staat centraal. Het is (onderdeel van) een zorgdossier en een checklist en evaluatie-instrument in één.