3 Doel

Het Zorgpad Stervensfase levert een bijdrage aan het op tijd herkennen van patiënten in de stervensfase en het verlenen van goede zorg bij aanvang, tijdens en na de stervensfase zoals beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Hier is aandacht voor:

  • herkenning en erkenning van het naderend sterven van de patiënt door de zorgverleners en goede communicatie hierover met de patiënt en diens naasten
  • aandacht voor de waarden, wensen en behoeften van de patiënt
  • een plan voor goede symptoombestrijding
  • zorg direct na het overlijden