11 Deel 3 Zorg na overlijden

Wanneer de patiënt is overleden wordt er van deel 2 overgegaan naar deel 3: Zorg na het overlijden. 

In deel 3 is er aandacht voor de zorg na het overlijden en de nabestaanden. Het aangeven van de specifieke doodsoorzaak en het verloop in de allerlaatste fase is belangrijk voor de nabestaanden. Voor hen is het fijn te weten hoe hun dierbare is overleden. Zo hebben zij een beeld van de laatste momenten. Onvolledige beschrijvingen kunnen leiden tot ruis in de communicatie en vragen van de naaste(n). De verpleegkundige/verzorgende kiest een passend moment om naasten in een gesprek iets te vertellen over de verwerking van het verlies. De folder ‘Een dierbare verliezen’ kan hierbij worden aangeboden. Deze of een andere folder over rouw- en verliesverwerking kan aan de naaste(n) worden meegegeven in de periode tussen het overlijden van de patiënt en het overbrengen van de overledene naar het mortuarium, bij het afronden van de zorg of in een nagesprek. 

Figuur 6 Naasten met hun overleden dierbare in herinnering