Stappenplan implementatie Zorgpad Stervensfase

De ervaring leert dat een succesvolle implementatie binnen een organisatie meer vraagt dan alleen het aanleren van een nieuw hulpmiddel. Daarom is er voor de implementatie van het Zorgpad Stervensfase dit stappenplan ontworpen.

Dit stappenplan is opgesteld voor projectleiders die het zorgpad gaan implementeren binnen hun afdeling of organisatie. Aan de hand van achtergrondinformatie, opdrachten, voorbeelden en tips, breng jij in kaart wat er nodig is om het zorgpad te implementeren.

Het plan bestaat uit vier stappen, die zijn verdeeld in onderwerpen:

Voorbereiding

 1. Visie palliatieve zorg en doel zorgpad
 2. Randvoorwaarden voor implementatie
 3. Opnemen van patiƫnteninformatie in projectplan
 4. Nulmeting als start voor het invoeren van het zorgpad
 5. Keuze gebruik papieren of digitale format Zorgpad Stervensfase
 6. Invulinstructies bij het zorgpad
 7.  Scholing van zorgverleners

Implementatie

 1. Scholingplan voor zorgverlenersInstructie en ondersteuning zorgverleners tijdens invullen van het zorgpad
 2. Instructie en ondersteuning zorgverleners tijdens invullen van het zorgpad
 3. Tussenmeting gedurende implementatie
 4. Evaluatie na eerste keer invullen zorgpad in de praktijk

Ontwikkeling

 1. Behoud en verbetering van competenties zorgverleners
 2. Eindmeting voor effectmeting en aandachtpunten borging

Borgen

 1. Opleidingsstrategie zorgverleners
 2. Zorgpad Stevensfase op de bestuurlijke agenda

Na het voltooien van het Stappenplan

Je kunt deelnemen aan de online interactieve kwartaalbijeenkomsten. Het advies is om follow-up bijeenkomsten te organiseren voor medewerkers die de online basismodule Zorgpad Stervensfase gevolgd hebben. Hiervoor kan de handreiking worden gebruikt.

Bronvermelding