14 Evaluatie

Met behulp van een ingevuld zorgpad kan de geleverde zorg in de stervensfase worden geĆ«valueerd . Het is belangrijk dit te doen, zeker wanneer jouw team nog niet zo lang met het zorgpad werkt of als er weinig overlijdens zijn.

Figuur 7 Team zorgverleners reflecteert op de inzet van het zorgpad

Wanneer er meerdere overlijdens zijn geweest kunnen de ingevulde zorgpaden (door de projectleider) met elkaar worden vergeleken. Hieruit kan bijvoorbeeld naar voren komen dat de zorg in de stervensfase is verbeterd doordat zorgverleners de signalen van het aanbreken van de stervensfase beter leren herkennen. Het kan ook zijn dat er leerpunten naar voren komen. Een team kan bijvoorbeeld moeite hebben met het herkennen van het symptoom pijn bij mensen met dementie. Dit kan besproken worden met het team. Op deze manier is er aandacht voor de continue verbetering van zorg in de stervensfase.     

Einde

Je bent aan het einde gekomen van de online basismodule Zorgpad Stervensfase. Zorgverleners in de rol van projectleider welke het zorgpad gaan implementeren kunnen verder met het online stappenplan implementatie Zorgpad Stervensfase. Zorgverleners voor een follow-up bijeenkomst kunnen hier naar doorstromen.