12 Nazorg

In de richtlijn Rouw wordt beschreven dat het belangrijk is dat de behandelend medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, huisarts of de betrokken verpleegkundige enkele weken na het overlijden een afrondend gesprek heeft met de nabestaanden. In dit nazorggesprek stelt de zorgverlener de nabestaande(n) in de gelegenheid om met vragen of opmerkingen te komen over de periode rondom het overlijden en/of de geboden zorg. Informeer de nabestaanden over deze mogelijkheid.