4 Voordelen

Het zorgpad besteedt op een gestructureerde manier aandacht aan de symptoomlast en draagt bij aan de samenwerking tussen zorgverleners, de communicatie met de patiënt en naaste(n) en een eenduidige rapportage. Bovendien levert het zorgpad een bijdrage aan de kennis van zorgverleners over de stervensfase. Door middel van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat het zorgpad een bewezen effectief (evidence based) hulpmiddel is. 

De animatie ‘Zorgpad Stervensfase kwaliteit van zorg in de laatste levensfase’ geeft een indruk van de voordelen en het te verwachten effect van de inzet van het Zorgpad Stervensfase.

Bekijk de animatie Zorgpad Stervensfase kwaliteit van zorg in de laatste levensfase en stel je zelf de vraag: Welke voordelen over het werken met het Zorgpad Stervensfase kun jij benoemen?

Voordelen voor patiënten in de stervensfase

 • betere kwaliteit van leven (minder symptoomlast) in de stervensfase 
 • minder diagnostische interventies in de stervensfase   
 • het veilige gevoel in professionele handen te zijn

Voordelen voor naasten

 • optimale en eenduidige communicatie in de stervensfase  
 • betere informatievoorziening
 • betere rouwverwerking   
 • het veilige gevoel dat de patiënt op professionele wijze wordt verzorgd

Voordelen voor (individuele) zorgverleners

 • structuur en houvast; je ziet niets over het hoofd
 • zelfvertrouwen
 • een goed hulpmiddel bij het observeren van patiëntgebonden problemen
 • optimaal contact met de naasten

Op de Themapagina Zorgpad Stervensfase onder het kopje ‘Ervaringsverhalen implementatie’ kun je in het interview lezen met gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve en oncologische zorg Annemieke Verresen en Marjolijn Mouton-Wouters. Zij vertellen uit eigen ervaring over onder andere de voordelenen van het werken met het Zorgpad Stervensfase.

Voordelen voor het multidisciplinaire team

 • optimale en gestructureerde samenwerking
 • eenduidige rapportage
 • overzicht van actuele patiëntgebonden problemen
 • meer bewustzijn van en vertrouwdheid met het stervensproces
 • duidelijkheid ten aanzien van de markering van de stervensfase
 • proactief werken in de palliatieve terminale fase
 • makkelijker inwerken van nieuwe collega’s

Voordelen voor zorgorganisaties

 • betere documentatie van de geleverde zorg in de stervensfase 
 • borging van en inzicht in de kwaliteit van zorg in de stervensfase
 • gestructureerde mogelijkheid voor evaluatie en verbeterprojecten
 • mogelijkheid voor toeslag palliatieve zorg bij het zorgkantoor (dit kan per zorgkantoor en per jaar verschillend zijn)