Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Naast het gebruik van de filters kun je ook werken met zogenaamde operatoren in je zoekterm. Binnen de zoek machine kun je gebruik maken van:

  • AND: dit gebruik je als allebei de zoektermen in het resulaat moeten voorkomen
  • OR: dit gebruik je als één van de zoekwoorden moet voorkomen in het resultaat
  • NOT: dit gebruik je als het eerste zoekwoord wel en het tweede zoekwoord niet in het resultaat moet voorkomen.
  • " ": plaatst tekst tussen aanhalingstekens om resultaten te vinden waar deze tekst letterlijk voorkomt.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
DEDICATED
Project
De DEDICATED-werkwijze bestaat uit praktische materialen die zorgprofessionals ondersteunen in de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie.
Filmpje over belang persoonlijke benadering bij dementie van project DEDICATED
Nieuws21-09-2020
Het project DEDICATED lanceert een korte film waarin het belang van een persoonlijke benadering bij mensen met dementie treffend wordt weergegeven. De film is goed te gebruiken als educatief materiaal voor bijvoorbeeld verpleegkundigen en verzorgenden.
Persoonlijke benadering bij dementie (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film van het project DEDICATED waarin het belang van een persoonlijke benadering bij mensen met dementie wordt weergegeven.
Wei, verhuizen (video)
Onderwijsmateriaal
Film die het belang van goede (interdisciplinaire) samenwerking bij de verhuizing van thuis naar het verpleeghuis van een persoon met dementie toont.
Samenwerking bij Proactieve Zorgplanning (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor zorgverleners met informatie over competenties, rollen en interprofessionele samenwerking rondom proactieve zorgplanning bij mensen met dementie.
Samenwerken als mensen met dementie verhuizen naar een verpleeghuis (infographic)
Hulpmiddel
Infographic met informatie over de samenwerking tussen betrokkenen als iemand met dementie verhuist vanuit het eigen huis naar een verpleeghuis. In de infographic zijn drie kernstappen uitgewerkt voor de zorgverlener.
Samenwerken bij Proactieve Zorgplanning (infographic)
Onderwijsmateriaal
Infographic voor zorgverleners in het verpleeghuis die werken met mensen met dementie en hun naasten. De infographic helpt bij het (interprofessioneel) samenwerken bij proactieve zorgplanning.
Praatstenen en Praatkaarten (handreiking)
Hulpmiddel
Kaarten en stenen die zorgverleners kunnen gebruiken om een gesprek met mensen met dementie te hebben. Ze bevatten onderwerpen die deel te maken hebben met proactieve zorgplanning, zoals de gewenste plek voor het levenseinde.
Gezichtsuitdrukkingen van pijn bij mensen met beperkte communicatiemogelijkheden: PACSLAC-D observatieschaal (poster)
Hulpmiddel
Poster waarmee pijn kan worden ingeschat en beoordeeld bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie die geen of slechts beperkte mogelijkheden hebben om te communiceren. Er is gebruik gemaakt van de PACSLAC-D observatieschaal.
Kletspot (gesprekswijzer)
Onderwijsmateriaal
Kletspotvragen op digitale kaartjes om zorgprofessionals in een team te laten reflecteren op de palliatieve zorg voor mensen met dementie, samenwerking en omgaan met het levenseinde.
Gesignaleerd in de media #37
Nieuws08-08-2023
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: hospices en zorgverzekeraars, palliatieve zorg voor mensen met dementie, en mantelzorg.
Samen proactief zorg plannen (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekshulp voor zorgverleners in het verpleeghuis die als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) met de naaste een gesprek voert over het afstemmen en leveren van zorg bij opname van een persoon met dementie.
Ik ben een Mens, tot het Einde (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film over palliatieve zorg bij dementie waarbij de mens met zijn/haar wensen, waarden en behoeften centraal staat.
Praktijkteam bezoekt de netwerken Limburg
Nieuws27-11-2018
Els Knapen doet verslag van het bezoek van Fred Lafeber en een delegatie van het Praktijkteam, die op 23 oktober 2018 op uitnodiging van Els een bezoek brachten aan het Zuiden van Nederland.
Palliatieve zorg bij COPD (Compassion)
Project
Dit project realiseert de implementatie van tijdige palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten.
Poliklinische proactieve zorgplanning gesprekken
Project
Om de patiënt eigen regie te geven, is het belangrijk tijdig met (kwetsbare) patiënten en hun naasten te spreken over behandelwensen en -doelen. Het tijdig bespreken van behandelwensen en -doelen en het (bij voorkeur) vastleggen van deze wensen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, wordt ook wel proactieve zorgplanning (pzp) genoemd. Pzp is van belang om patiënten de regie te laten behouden en onnodige zorg te voorkomen.
Organisatie van zorg
Richtlijn
Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie. Organisatie van zorg.
Consortia palliatieve zorg
Thema
Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn zeven consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en PZNL.
Palliative care for patients with COPD
Richtlijn
Summary Guideline Palliative care for patients with COPD
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.