Referentielijst

IKNL (2015)
Dyspneu in de palliatieve fase. Werkgroep richtlijn Dyspneu. IKNL, 2015. www.pallialine.nl

Harris (2009)
Harris, D.G., Noble, S.I.R. Management of terminal hemorrhage in patients with advanced cancer: a systematic literature review. Journal of Pain and Symptom Management, 2009; 38: 913-927 

Verhagen (2009)
Verhagen, E.H., Graeff, A. de, Verhagen, C.A.H.H.V.M., Hesselmann, G.M., Wijlick, E.H.J. van. Palliatieve sedatie. Richtlijn palliatieve zorg. IKNL, 2009. www.pallialine.nl/sedatie

Vos (2009)
Vos, M.S., Seerden, P. Angst. Richtlijn palliatieve zorg. IKNL, 2009. www.pallialine.nl

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.