Major bloeding

Major bloeding met heftig bloedverlies (300-600 cc) en evt. tekenen van shock waarbij overlijden te verwachten is ( > 15 min en < 24 uur), maar niet op zeer korte termijn (<15 min) intreedt

 • Indien er sprake is van lijden en een bloeding niet zo massaal is dat bewustzijnsverlies en overlijden snel intreedt, kan medicatie toegediend worden, als er een zorgverlener of naaste aanwezig is, die hiertoe bereid en in staat is.
 • Leg uit dat het doel van evt. toedienen van morfine en/of een sedativum het verminderen van lijden is, niet het bespoedigen van de dood. Omdat de situatie van de patiënt op dat moment al instabiel is, bestaat de kans dat de patiënt betrekkelijk snel na toediening van de medicatie overlijdt, zonder dat dit gevolg is van de toediening van de medicatie.
 • Met morfine wordt beoogd de kortademigheid te verminderen. Met midazolam wordt beoogd het bewustzijn te verlagen, zodat de patiënt de angst en onrust bij benauwdheid en bloedverlies niet ervaart.
  • Dyspnoe
   • Bij opioïdnaïeve patiënt 20 mg morfine s.c. of i.v.
   • Bij opioïdgebruik 1/3 van de (equianalgetische) dagdosering s.c. of i.v.
  • Angst/onrust
   • Midazolam 15 tot 30 mg, bij voorkeur s.c., evt. i.v.( indien toedieningsweg aanwezig).
   • Kies voor 30 mg bij dreigende acute verstikking en/of eerder benzodiazepinegebruik.
   • Bij s.c. toediening van 30 mg (=6 cc) kan op 2 plaatsen 15 mg gespoten worden.
   • Alternatief: 15 mg midazolam intranasaal 2,5 mg/dosis, 3 doses per neusgat. Niet geschikt bij bloeding uit neus.
 • Herhaal medicatie zo nodig op geleide van effect. Evalueer situatie elke 15 minuten.
 • Overweeg sedatie als patiënt niet komt te overlijden.
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.