Nazorg

Geef naasten en betrokken zorgverleners na afloop gelegenheid om de gebeurtenis te bespreken.
Verwijs naasten zo nodig naar gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van traumaverwerking of rouwverwerking.

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.