Vooruitplannen en informatie verzamelen

Plan vooruit

Plan vooruit om paniek bij patiënt, naasten en zorgverleners zoveel mogelijk te voorkomen en adequate zorg te verlenen bij het optreden van een longbloeding.

Verzamel informatie

Inventariseer het risico op een acute massale bloeding

 • Inventariseer het risico op een acute massale bloeding. Raadpleeg specialist (longarts/ internist-oncoloog).
 • Mogelijke oorzaken: maligniteit, infectie, systeemaandoeningen, vaataandoeningen, trauma.
 • Er is een verhoogd risico op longbloeding bij ingroei van tumor in bronchiale vaten, eerder optreden van hemoptoë en trombopenie/stollingsstoornissen, bijvoorbeeld t.g.v. chemotherapie, levermetastasen of gebruik van anticoagulantia.
 • Overweeg staken van anticoagulantia bij verhoogd risico op longbloeding.

Inventariseer behandelmogelijkheden bij hemoptoë

 • Inventariseer behandelmogelijkheden bij hemoptoë (variërend van spoortjes bloed in sputum tot het opgeven van kopjes bloed). Raadpleeg specialist.
 • Behandelmogelijkheden (mede afhankelijk van oorzaak, plaats tumor, omvang bloeding en resultaten van evt. eerdere behandeling, algemene toestand, levensverwachting, verblijfplaats en wens van patiënt):
  • radiotherapie (uitwendig of inwendig), embolisatie, operatie, bronchoscopie met endobronchiale therapie
  • vitamine K bij stollingsstoornissen, trombocytentransfusie bij trombopenie
  • tranexaminezuur
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.