Massale acute bloeding

Massale acute bloeding: grote hoeveelheid bloedverlies (300-600 cc), tekenen van shock en/of risico op overlijden op zeer korte termijn (<15 minuten)

Handelen dient in principe gericht te zijn op nabijheid en creëren van rust bij patiënt en naasten.
Toediening van sedativa of morfine heeft bij een massale bloeding geen prioriteit en meestal geen zin vanwege het snelle beloop. Patiënt is vaak al buiten bewustzijn voordat het middel werkt.

  • Blijf te allen tijde bij patiënt! Houd contact, houd hand vast, blijf rustig, ook wanneer de patiënt vooral bedreiging ervaart. Beloof bij de patiënt te blijven en al het mogelijke te doen. Ga naast of achter patiënt zitten als er geen tijd/mogelijkheid is om beschermingsmiddelen te gebruiken.
  • Waarschuw naasten.
  • Vertel patiënt en naasten wat er gebeurt en licht toe wat je doet en waarom je iets niet doet.
  • Vraag, indien mogelijk, of iemand anders een arts en verpleegkundige waarschuwt.
  • Help patiënt in een zo comfortabel mogelijke positie (halfzittend of zijligging op aangedane zijde) ter voorkoming van verslikking of vollopen van de andere long.
  • Stelp het bloeden of vang bloed op met donkere handdoeken om het bloedverlies enigszins te camoufleren.
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.