Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Zorgaanbod
Continue sedatie op z’n Frans
Publicatie
De schrijvers van dit nog te publiceren artikel beogen internationale uitwisseling van protocollen van einde-van-het-leven behandelingen. In dit geval gaat het om continue sedatie tot de dood. Ze presenteren het vijf-stappenplan dat ontwikkeld is in het ziekenhuis van Bligny in Frankrijk.
El minero muerto (1936) door Pedro Nel Gómez
Publicatie
El minero muerto (de dode mijnwerker) is onderdeel van een grote muurschildering bestaande uit negen grote fresco’s, gemaakt in 1936 voor de muren van het gemeentehuis van Medellín. Ze zijn een weergave van de historie en van de sociaal-economische misstanden in Colombia in die tijd.
Jong, gezond en tóch in staat tot ACP?
Publicatie
In deze studie is de Five Wishes vragenlijst voor proactieve zorgplanning onderzocht onder gezonde jongvolwassenen.
Op zoek naar een alternatief voor haloperidol
Publicatie
Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van de potentiële rol van chloorpromazine bij de behandeling van het hyperactieve delier bij patiënten met kanker in de terminale fase van hun ziekte.
Top 10 tips voor palliatieve zorgverleners voor leden van de Pinkstergemeente
Publicatie
De tips in dit artikel vormen een handreiking voor meer begrip van en betere communicatie met deze (diverse) groep gelovigen. Ze vallen in dit artikel alle onder de Pinkstergemeente.
Vrediger sterven door gestructureerde interviews
Publicatie
Er zijn meerdere therapieën ontwikkeld om psychische en spirituele nood van terminaal zieke patiënten te lenigen. Waardigheidstherapie (Dignity Therapy, DT) is er een van. Het doel van dit onderzoek is het effect van DT op specifieke aspecten van spiritueel welbevinden te meten bij een steekproef van terminaal zieke patiënten.
Wat zegt de hartpatiënt er zelf van?
Publicatie
Onderzoek waarin patiënten van een hartfalen polikliniek een aantal vragenlijsten invulden in die een uitgebreid inzicht verschaften in hun symptoomlast. De uitkomsten tonen aan datpatiënten met hartfalen een breed scala aan klachten hebben.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.