Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Zorgaanbod
Zorgverleners
Art based learning en kanker
Publicatie
Art based learning is een reflectieve methodiek, waarbij het vrije associatieve denken centraal staat en men leert van het kunstwerk. Dit wordt in Nederlandse onderzoek toegepast bij patiënten die net te horen hebben gekregen dat zij niet te behandelen kanker hebben, maar die nog in goede toestand verkeren (WHO 0-1).
Compassievolle aanwezigheid als verbindende verdieping in de palliatieve zorg
Publicatie
In de palliatieve zorg draait het niet alleen om vaardigheden. Compassie als basishouding van zorgverleners en naasten geeft vorm aan een open, verbindende en gelijkwaardige relatie en interactie tussen patiënten en de zorgverleners of naasten. Met een overwegend positief en langdurig effect op beiden. 
Continue sedatie op z’n Frans
Publicatie
De schrijvers van dit nog te publiceren artikel beogen internationale uitwisseling van protocollen van einde-van-het-leven behandelingen. In dit geval gaat het om continue sedatie tot de dood. Ze presenteren het vijf-stappenplan dat ontwikkeld is in het ziekenhuis van Bligny in Frankrijk.
El minero muerto (1936) door Pedro Nel Gómez
Publicatie
El minero muerto (de dode mijnwerker) is onderdeel van een grote muurschildering bestaande uit negen grote fresco’s, gemaakt in 1936 voor de muren van het gemeentehuis van Medellín. Ze zijn een weergave van de historie en van de sociaal-economische misstanden in Colombia in die tijd.
Geneesmiddelenvoorziening voor de laatste dagen. Hoe?
Publicatie
Het voorschrijven van anticiperende geneesmiddelen in de stervensfase kent verschillende problemen. Zo treedt de laatste fase soms zo snel in dat aan anticiperend voorschrijven niet toegekomen wordt. In dit onderzoek worden vier alternatieve suggesties gedaan voor anticiperend voorschrijven.
Jong, gezond en tóch in staat tot ACP?
Publicatie
In deze studie is de Five Wishes vragenlijst voor proactieve zorgplanning onderzocht onder gezonde jongvolwassenen.
La Miseria (1886) door Cristobal Rojas Poleo
Publicatie
La Miseria geeft de invloed van sociale misstanden op de gezondheid van mensen goed weer. Heden ten dage is dat helaas niet anders, zelfs in ons welvarende deel van de wereld.
Olanzapine vaker voorschrijven bij misselijkheid?
Publicatie
In dit onderzoek is bekeken of olanzapine ook veilig en effectief is bij palliatieve patiënten zonder chemotherapie of bestraling.
Op zoek naar een alternatief voor haloperidol
Publicatie
Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van de potentiële rol van chloorpromazine bij de behandeling van het hyperactieve delier bij patiënten met kanker in de terminale fase van hun ziekte.
Palliatief team nodig bij euthanasie?
Publicatie
Voor dit artikel werden drie palliatieve zorgverleners/onderzoekers, uitgenodigd om de hoofdvraag te beantwoorden: Moeten palliatieve zorgverleners betrokken worden bij hulp bij zelfdoding of euthanasie?
Palliatieve zorg voor iedereen toegankelijk?! Opvattingen van patiënten, naasten en clinici
Publicatie
Toegang tot palliatieve zorg in de VS kent barrières. Het doel van deze studie is het samenvoegen van bestaande kwalitatieve gegevens over de perceptie van patiënten, naasten en clinici van palliatieve zorg die de toegang tot, en het gebruik van, palliatieve zorg in de VS beïnvloeden.
Tien tips bij urologische problemen in de palliatieve zorg
Publicatie
Het is niet alleen belangrijk dat urologen meer kennis krijgen van palliatieve zorg binnen hun eigen specialisme, maar ook dat hun kennis ingezet wordt voor secundaire of simultane urologische problematiek bij andere ziekten in een palliatieve fase.
Top 10 Tips bij patiënten met multiple sclerose
Publicatie
In dit artikel worden handvatten gegeven aan palliatieve zorgverleners zonder neurologische achtergrond, voor een beter begrip van het ziektebeeld bij MS en de betekenis ervan voor de patiënt en zijn omgeving.
Top 10 tips voor palliatieve zorgverleners voor leden van de Pinkstergemeente
Publicatie
De tips in dit artikel vormen een handreiking voor meer begrip van en betere communicatie met deze (diverse) groep gelovigen. Ze vallen in dit artikel alle onder de Pinkstergemeente.
Toptien tips over integratieve palliatieve zorg  
Publicatie
Integratief betekent: volledig, geheel, dingen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen. In deze context wordt bedoeld dat standaard medische behandelingen gecombineerd worden met paramedische en complementaire zorg voor mensen met een ernstige ziekte.
Vrediger sterven door gestructureerde interviews
Publicatie
Er zijn meerdere therapieën ontwikkeld om psychische en spirituele nood van terminaal zieke patiënten te lenigen. Waardigheidstherapie (Dignity Therapy, DT) is er een van. Het doel van dit onderzoek is het effect van DT op specifieke aspecten van spiritueel welbevinden te meten bij een steekproef van terminaal zieke patiënten.
Wat zegt de hartpatiënt er zelf van?
Publicatie
Onderzoek waarin patiënten van een hartfalen polikliniek een aantal vragenlijsten invulden in die een uitgebreid inzicht verschaften in hun symptoomlast. De uitkomsten tonen aan datpatiënten met hartfalen een breed scala aan klachten hebben.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.