Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ascitespunctie helpt!
Publicatie
Vocht in de buikholte (ascites) kan voorkomen bij verschillende vormen van kanker. In dit onderzoek worden de voor- en nadelen van ascitesdrainage in kaart gebracht.
Autonomie van terminaal zieke patiënten: waar gaat het om?
Publicatie
De gangbare opvattingen over autonomie, het vermogen om verstandige en onafhankelijke keuzes te maken, zijn misschien niet van toepassing voor patiënten in de palliatieve fase. Twee experts onderzochten wat voor autonomie nodig is om zin te geven aan de laatste levensfase.
Behandeling van obstipatie in de palliatieve zorg
Publicatie
Obstipatie is een veel voorkomend symptoom bij ouderen en nog meer bij hen die palliatieve zorg ontvangen. Het heeft in meer dimensies consequenties. Onderzoek hoe obstipatie wordt beleefd door mantelzorgers en zorgprofessionals is schaars.
Behoefte aan erkenning en support bij problemen met eten
Publicatie
Problemen met eten door ziekte of behandeling. Het onderzoek 'Experiences of patients with cancer with information and support for psychosocial consequences of reduced ability to eat' geeft inzicht in ervaringen van patiënten met de informatie over en ondersteuning van psychosociale gevolgen van verminderd vermogen om te eten.
Betrekken van patiënten met een migratieachtergrond in wetenschappelijk onderzoek
Publicatie
Wanneer patiënten van verschillende achtergronden niet goed vertegenwoordigd zijn in wetenschappelijk onderzoek, zijn de uitkomsten niet goed toepasbaar in de praktijk. Het is dan ook van belang voor onderzoekers om hun onderzoeksprojecten inclusief te maken.
Chronisch ziek en terminaal. Wie lijdt het meest: de zieke of de verzorgende?
Publicatie
Artikel over de overeenstemming tussen patiënten en naasten als het gaat om de beleving van de lasten en zorgen van de lijdende patiënt.
Combineren van betaald werk en mantelzorg
Publicatie
Het combineren van betaald werk en mantelzorg aan het levenseinde in de thuissituatie: inzichten uit een kwalitatieve studie onder mantelzorgers in Nederland
Communicatie tijdens palliatieve terminale fase in IJsland
Publicatie
In IJsland overlijden palliatieve patiënten vaak bij acute opnames in ziekenhuis of verpleeghuis. Het IJslandse onderzoek 'Communication is more than just a conversation' bekijkt de ervaringen van naasten en communicatie factoren hierbij.
Cross-sectionele studie naar kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde long- of darmkanker
Publicatie
Mensen met kanker in een gevorderd stadium ervaren vaak verschillende belastende lichamelijke en/of psychologische symptomen, die het dagelijks functioneren ernstig kunnen belemmeren. De cross-sectionele studie onder leiding van Mariëtte Verkissen bestudeert de door hen zelf ervaren kwaliteit van leven.
De bucketlist als routeplanner
Publicatie
Mocht je te horen krijgen dat je niet lang meer te leven hebt, wat zou je dan nog willen doen? De zogenaamde bucketlist benoemt de ervaringen die iemand nog hoopt te kunnen beleven voor zijn of haar einde. De bucketlist is ook de concretisering van hoop en perspectief op de toekomst.
De effecten van COVID-19 op de rouwervaringen van nabestaanden: een overview review
Publicatie
Tijdens de COVID-19 pandemie werden nabestaanden beperkt in het afscheid nemen van dierbaren. Ook het rouwproces is aangetast. Aandacht voor rouwbehoeften biedt mogelijkheden om passende ondersteuning te geven.
Dichtbij de dood
Publicatie
Rapport van de Universiteit voor Humanistiek om inzicht te bieden in de ervaringen met palliatieve zorg in hospices tijdens de coronapandemie.
Een waardig levenseinde: lessen uit een onderzoek
Publicatie
Studie naar de Dignity Therapy Question Framework (een lijst met vragen die helpt bij praten over waardig levenseinde). De vragenlijst wordt onderzocht op voor- en nadelen, en mogelijkheden om deze te verbeteren.
Emotioneel welzijn van nabestaanden van patiënten met gevorderde kanker
Publicatie
Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen en heeft invloed op mentale gezondheid. Het doel van dit onderzoek is om het emotioneel functioneren van nabestaanden na de dood van hun naaste met gevorderde kanker te onderzoeken.
Evaluatie training palliatieve zorg voor thuiszorgverpleegkundigen
Publicatie
Dit artikel is onderdeel van een groter project in Ierland dat zich ten doel stelt waardigheid voor palliatieve patiënten in de thuiszorg te vergroten. Als onderdeel van het project werd een trainingsprogramma ontwikkeld voor verpleegkundigen in de thuiszorg.
Het persoonlijk behandeldoel van de patiënt
Publicatie
Passende zorg is van het groot belang voor patiënten, naasten en clinici. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar nauwkeurige behandeldoelen.
Impact van gevorderde kanker op patiënten in de palliatieve fase (onderzoeksrapport)
Publicatie
De resultaten van het onderzoek 'Impact van gevorderde kanker op patiënten in de palliatieve fase' laten zien dat patiënten en naasten zo veel mogelijk het ‘normale’ leven willen voortzetten zoals dat was in de tijd voor de diagnose, maar dat zij hierin barrières ervaren en dat sociale isolatie een risico vormt.
Informatiebehoeften van patiënten met chronische ziekte en hun naasten voor web-based advance care planning: kwalitatieve interviewstudie
Publicatie
Proactieve zorgplanning (ook wel advance care planning - ACP) stelt mensen in staat om na te denken over voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling. De toepassing van ACP bij patiënten met chronische ziekten is echter relatief laag. Online ACP-programma's kunnen patiënten en naasten ondersteunen in ACP.
Is consultatie binnen palliatieve zorg kwaliteitsbevorderend voor patiënt en familie?
Publicatie
Studie naar consultatie binnen de palliatieve zorg en in hoeverre dit geassocieerd kan worden met grotere tevredenheid en rust en aandacht voor naasten.
Jongvolwassenen met kanker (AYA's) met een slechte of onzekere prognose
Publicatie
In dit wetenschappelijk artikel beantwoorden onderzoekers de vraag: wat betekent de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ voor AYA´s (jong volwassen met kanker) in deze tijd waar steeds meer behandelmogelijkheden zijn? Het geeft een beeld van deze nieuwe, ´verloren´ groep.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.