Communicatiegids COVID-19 voor zorgverleners naar patiënten/familieleden toe
Publicatie

Communicatiegids COVID-19 voor zorgverleners naar patiënten/familieleden toe

  • Datum publicatie 1 april 2020
  • Uitgever VitalTalk
  • Type handreiking
Contactpersoon Marianne Klinkenberg Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 21 april 2020

Download

COVID – communicatiegids voor zorgverleners naar patiënten/familieleden toe 

Deze publicatie heeft betrekking op COVID-19-patiënten.

Contactpersoon Marianne Klinkenberg Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 21 april 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.