Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Continuüm van vertrouwen
Project
Proactieve Zorgplanning in de regio voor de juiste zorg op de juiste plek in de laatste levensjaren. Door met dit project aan de slag te gaan, worden wensen en behoeften van patiënten die thuis willen te komen overlijden beter in kaart gebracht en zorgt het zorgprotocol voor de uitvoering hiervan door o.a. betere samenwerking tussen zorgverleners.
Proactieve Zorgplanning bij dementie
Project
De interventie gaat om het bevorderen van bewustwording, deskundigheid en samenwerking tussen betrokken zorgverleners en het bevorderen van proactieve zorgplanning bij beginnende dementie.
Proactieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
Project
De interventie omvat een implementatieprogramma voor signalering, markering, en proactieve zorgplanning binnen de palliatieve zorg in de ggz voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en hun naasten.
Proactieve zorgplanning in de eerste lijn met de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project
Interventie die is bedoeld om proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen te implementeren in de eerste lijn.
DEDICATED
Project
De DEDICATED-werkwijze bestaat uit praktische materialen die zorgprofessionals ondersteunen in de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie.
Palliatieve zorg bij COPD (Compassion)
Project
Dit project realiseert de implementatie van tijdige palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten.
Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning (SVP)
Project
Voor patiënten in de palliatieve fase heeft palliatieve zorg een positief effect op de kwaliteit van leven. Als zorgverleners signaleren wat de patiënt bezighoudt, kan hiermee rekening worden gehouden in de zorgplanning.
Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking
Project
Dit project realiseert meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten en maakt proactieve zorgplanning (pzp) een vast onderdeel van de zorg.
Oog voor Naasten en Nabestaanden
Project
Zorg en aandacht die specifiek gericht is op naasten vóór, rondom en na het sterven van een dierbare hoort bij goede palliatieve zorg. Door als organisatie of zorgverlener met deze interventie aan de slag te gaan wordt de kwaliteit van leven van naasten én patiënt vergroot. Ook wordt de kwaliteit van zorg bevorderd.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.