Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg

Zelf een hulpmiddel aanbieden?

Stuur een e-mail naar de screeningscommisie hulpmiddelen palliatieve zorg.

Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
15 resultaten gevonden
Palliatieve zorg, met wie kan ik lokaal samenwerken (infographic)
Hulpmiddel
Infographic voor zorgverleners om de lokale situatie qua palliatieve zorgverlening (lichamelijk, psychisch, sociaal) te beschrijven om daarna het gesprek aan te gaan.
Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC (handreiking)
Hulpmiddel
Aanvullend document op de NVIC Einde leven leidraad, waarin aandacht is voor onder andere cultuur, achtergrond en religie van patiënten in de laatste levensfase.
Zorgen doe je samen (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer voor zorgprofessionals ter ondersteuning in het gesprek met mantelzorgers van (migranten)ouderen met dementie om de mantelzorger en dementerende oudere beter te leren kennen.
De Verhalencirkel (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
In de palliatieve zorg is het soms lastig te praten over wat iemand echt bezig houdt. Om vrijwilligers en zorgverleners hierbij te ondersteunen is De Verhalencirkel ontwikkeld.
Levenspad palliatieve zorg (handreiking)
Hulpmiddel
Het 'Levenspad palliatieve zorg' is bedoeld als wegwijzer in de palliatieve zorg. Het geeft inzicht in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.
Palliatieve ZorgZoeker (keuzehulp)
Hulpmiddel
De Palliatieve ZorgZoeker is de sociale kaart van de palliatieve zorg. Het doel is het zorgaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen inzichtelijk te maken.
Wat gebeurt er als iemand doodgaat? (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Wat gebeurt er als iemand dood gaat’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over het stervensproces.
Reanimatie (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart Reanimatie helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over reanimeren.
Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over de rol van een geestelijke verzorger in de palliatieve fase.
Palliatieve sedatie (informatiekaart)
Hulpmiddel
Informatiekaart ‘Het geven van een medicijn waardoor een patiënt zijn klachten niet meer voelt. Dat noemen we palliatieve sedatie’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over palliatieve sedatie.
Doodgaan met hulp van een arts. Dit heet euthanasie (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Doodgaan met hulp van een arts. Dit heet 'euthanasie’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over euthanasie.
Ademen met hulp van een machine op de IC (informatiekaart)
Hulpmiddel
Informatiekaart ondersteunt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over het beademen met een beademingsmachine op een IC en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
Voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en dood' (bijsluiter)
Hulpmiddel
Bijsluiter met instructie over inzet van de voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en door' tijdens een consult of huisbezoek bij mensen met een migratieachtergrond. De bijsluiter is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners.
In gesprek met migranten over leven en dood (voorlichtingsfilm)
Hulpmiddel
Voorlichtingsfilms voor zorgverleners om het gesprek over palliatieve zorg aan te gaan in migrantengezinnen, met patiënten en bij voorlichtingsbijeenkomsten.
Voorlichtingsbijeenkomst palliatieve zorg voor migrantenvoorlichters (draaiboek)
Hulpmiddel
Draaiboek voor migrantenvoorlichters bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van voorlichtingsbijeenkomsten over palliatieve zorg.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.