Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg
 

Bied je hulpmiddel aan


Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
9 resultaten gevonden
Gesprekshulp de latere levensfase bij dementie (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer die zorgverleners helpt bij het voorbereiden en voeren van gesprekken met mensen met dementie, hun naasten en andere zorgverleners over toekomstige beslissingen.
Zelfbeoordelingsinstrument Gezamenlijke Besluitvorming (vragenlijst)
Hulpmiddel
Vragenlijst waarmee zorgverleners kunnen reflecteren op hun eigen handelen tijdens of na een proces van gezamenlijke besluitvorming met mensen met dementie. De vragen gaan over het verloop van een gesprek waarin onderdelen van besluitvorming aan de orde waren.
Samen beslissen met ouderen (infographic)
Hulpmiddel
Infographic die het proces van samen beslissen bij kwetsbare ouderen. De rol van de zorgprofessional in dit proces en de zes stappen van het gespreksmodel komen aan bod.
Familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer die artsen en verpleegkundigen handvatten biedt voor het voeren van een familiegesprek over ingrijpende behandelbeslissingen, bijvoorbeeld om een levensondersteunende behandeling te staken.
Nadenken over de behandeling voor mensen met ongeneeslijke kanker (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Boekje voor patiënten met kanker in de palliatieve fase dat helpt bij het nadenken over de behandelkeuze en helpt het gesprek met de arts hierover voor te bereiden.
Zorgen tot de laatste dag (e-book)
Hulpmiddel
E-book met casussen over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking krijgen tips en handvatten om te gebruiken in de zorgverlening.
Samen beslissen bij dementie (toolbox)
Hulpmiddel
Toolbox met materialen om zorgverleners te ondersteunen bij het samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten. De toolbox bevat gespreksmodellen, tips, materialen, hulpmiddelen en kennisclips.
Praten over behandelwensen en -grenzen (gesprekskaart)
Hulpmiddel
De gesprekskaart geeft informatie over behandelbeperkingen. Bij een ernstige ziekte is soms een zware behandeling nodig waarbij je je als patiënt kunt afvragen: wil ik die behandeling wel? Het afzien van een bepaalde behandeling wordt een ‘behandelbeperking’ genoemd.
Verken uw wensen voor zorg en behandeling (online keuzehulp)
Hulpmiddel
Digitale keuzehulp bij proactieve zorgplanning helpt mensen bij het nadenken over wensen voor zorg en behandeling, en het bespreken van deze wensen met naasten en de behandelend (huis)arts en het vastleggen daarvan in het patiëntendossier.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.