Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg (vragenlijst)
Hulpmiddel

Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg (vragenlijst)

  • Ontwikkelaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC
  • Organisatie LUMC
  • Soort Vragenlijst
  • Gebruiker Geestelijk verzorgers, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Medisch specialisten, Psychologen, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie 2022
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Ellen de Nijs LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 15 februari 2024

De Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg (LGP) geeft een overzicht van mogelijke klachten, problemen, gespreksonderwerpen en vragen van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. De gespreksonderwerpen en vragen zijn samen met patiënten en naasten gekozen. 

De LGP kan de patiënt in de palliatieve fase helpen belangrijke onderwerpen voor het gesprek met de consulent van het Consultteam Palliatieve Zorg te benoemen. Ter voorbereiding op het gesprek wordt de patiënt gevraagd de LGP in te vullen. Het LPG helpt belangrijke onderwerpen voor het gesprek te benoemen. Een gesprek bij het Palliatief Advies Team kan plaatsvinden als de behandelend arts de patiënt aanmeldt, maar de patient zelf kan ook vragen om een gesprek. Vaak vinden er meerdere gesprekken plaats waarin de vragen van het LPG worden geïnventariseerd en besproken.  

Bij het inplannen van het gesprek met de consulent vraagt de zorgverlener aan de patient de LGP in te vullen en mee te nemen tijdens het gesprek. 

Inzet hulpmiddel

De LGP helpt de patient die ongeneeslijk ziek is belangrijke onderwerpen te benoemen voor het gesprek met de consulent. Voor de consulent is de LPG een hulpmiddel om een overzicht te krijgen en te inventariseren welke klachten, problemen en gespreksonderwerpen de patient heeft. 


Naar de gesprekshulp


Randvoorwaarden

De gesprekshulp is direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Voor vragen, neem contact op met:
Ellen de Nijs LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 15 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.